View Single Post
Old 09-13-2008, 09:40 PM   #25
Leif Erlingsson
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Anyone from Sweden ?

Quote:
Originally Posted by I_Am View Post
Nog finns det många svenskar här.
Hoppas att vi slipper den intoleranta attityden som ofta märks på vaken.se...homofobi, allmän intolerans och rasism
Det var länge sedan jag var inne på vaken.se:s forum. Menar ni att där är rasism nu?!

Leif Erlingsson i Tullinge
08 778 50 38

Quote:
Originally Posted by I_Am View Post
Enligt en mycket klok person är det så här:
Synergi: 1 + 1 = 2.25 (minst)
Kompromiss: 1 + 1 = 1.75 (max)
Gräl: 1 + 1 = -2 (eller värre)

Kärlek.
Är det den första som är "Thought working on thought"?

Håller med. Det är "quite a ride" att leva nu. Tyder på visst mått av dumdristighet, att ha 'signat på'. Men 'what-the-heck', det stämmer ju in på mig, iallafall. Har ni sett http://blog.lege.net/ ?

Just nu klurar jag på hur det inte är information/fakta utan 'memes' som vi har som motstånd mot sanningen. Akademiker såsom Erik Åsard och Rasmus Fleischer författar lärda teorier om vilka dolda motiv som 'egentligen' ligger bakom de olika 'konspirationsteorierna'. När vi därför säger "A" så har 'de lärde' lärt sig att det betyder "B". Vi säger "A" och de hör "B". Det är därför vi tycker att de inte lyssnar. De tycker att vi säger att vi är fascister, extremister, antisemiter och allt möjligt hemskt. Aldrig att vi faktiskt inte vill veta av den oändliga lögnens och fräckhetens matematik. I själva verket "vet" ju "de" att det är de som är de kultiverade och sansade.

"Tack vare" Erik Åsard och Rasmus Fleischer med flera. Det skrevs för några år sedan i Aftonbladet http://aftonbladet.se/kultur/bokrece...ticle324232.ab om en ny bok om sanning, jag bloggade om den. http://blog.lege.net/?/30-Sanningen-...dig-frisk.html Boken hette "Lögnens olidliga lätthet" av Yrsa Stenius. Jag har mer än en gång tänkt att jag måste läsa den. Sedan borde jag läsa Erik Åsard om varför jag "är" en "paranoid konspiracist". Jag har redan läst Rasmus Fleischers magisteruppsats på samma tema, "Populism och apokalyps -- Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier". Han påpekade förresten särskilt att inga av konspirationsteorierna handlar om Ryssland, han tog upp det som att det ytterligare misstänkliggör 'konspiracisters' [förmodade dolda] motiv.

Kör först in denna länk i webbläsaren:
http://www.google.com/search?q=%22Po...er%22&filter=0
Läs för allt i världen http://sv.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Fleischer

I min utskrift av Rasmus Fleischers magisteruppsats "Populism och apokalyps -- Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier" la jag till följande underrubrik med kulspetspenna: En konspirationsteori om konspirationsteorier. Det genomgående temat är att konspiracism = antisemetism. Länk: http://ak.webcust.prq.se/konspiracism.pdf (Kontakta mig privat för kopia, om länken är nere.)

Den är fantstiskt nyttig att läsa. Inte för Rasmus ****satser, utan för att få sig till livs en 'matris' varmed vi kan översätta de ord och begrepp vi 'konspiracister' använder, till de idéer och koncept 'kultiverade' (som politikerna, etc) mottagare därvid uppfattar. Den riktigt korta summeringen är att konspiracism = antisemetism. Men magisteruppsatsen måste läsas för att förstå vilka konspirationsteorier som tolkas som vilka förmodade dolda agendor och religiösa eller new age motiv av den 'kultiverade' mottagaren. En övningsuppgift är att göra ett papper med en matris ur uppsatsen som gör denna översättning snabb och enkel att göra.

Rasmus Fleischer erkänner visserligen att vissa konspirationer kan vara verkliga, men han misstänkliggör MOTIVEN för dem som skriver om konspirationer. Det FÖRUTSÄTTS att vi har en agenda. Och vilken agenda vi förutsätts ha beror på vilken teori vi förfäktar. Vi FÖRUTSÄTTS alltså vara oärliga. Det är själva grundförutsättningen. Som man känner sig själv, känner man andra?... Det är inte tänkbart att vi verkligen oroar oss för våra barns framtid. Det är inte tänkbart att vi faktiskt blivit rädda när tidningarna vägrar berätta viktiga sanningar. Nej, vi har givetvis alltid en dold agenda.

Rasmus Fleischer egen agenda är f.ö. sionism....
  Reply With Quote