Old Project Avalon Forum (ARCHIVE)

Old Project Avalon Forum (ARCHIVE) (http://projectavalon.net/forum/index.php)
-   SWEDEN (http://projectavalon.net/forum/forumdisplay.php?f=45)
-   -   Om "nya" energier och varför ensam är stark ... och ej per automatik, isolerad (http://projectavalon.net/forum/showthread.php?t=3792)

oscar berven 09-30-2008 03:15 PM

Om "nya" energier och varför ensam är stark ... och ej per automatik, isolerad
 
En viktig aspekt av "ensam är stark" är att det ej behöver betyda ensam, isolerad och hållandes proprietärt på kunskap och teknologier (patent). "Kollektiva lösningar" är ej obligatoriskt kollektivism (kollektivism; där kollektivet går före individen, eller The greater good for the greater number, stundom kallad socialism, korporativism mm). Mao, en individ med så mycket autonomitet som möjligt är ett bättre fundament för ev kollektiv/synergi än när individen hålls i okunskap och puerilt och svagt måste se upp till förälderlig stat/korporation.

Ett vinstintresse således, i en av de största överlevnadsfaktorerna, Energi, skapas de facto genom rädsla. Rädslan att förlora marknadsandelar och säljargument för ens produkt el tjänst. Man kan alltså säga att kapitalism och "fri" marknad är baserad på rädsla. Att dela med sig är otänkbart. Aktiebolaget bär och brister på denna noden. Folkets beroendeskap av energi genererar pengar åt ett kollektiv (korporationen), där kollektivet alltså går före individen. Inte en särdeles fri marknad. "Marknad" torde strykas likaså. Vi pratar ju om Frihet här. Ett ord som tyvärr inte till fullo respekteras i vår "demokratiska" värld. "Kapitalistförespråkare" hävdar såklart motsatsen. Att dela med sig är socialism och kollektivism. Feltänket kommer ur "dela med sig". En slags allergi drabbar "friföretagare" enkom på dessa tre orden.

Nå, detta är inget nytt i sig. Ville bara inleda till dessa fria energier (och fria varelser som vi är), som givetvis inkluderar massor med fler aspekter om spiritualitet, pengar (banking), mat och vatten ...

Så - vatten - får bli det första jag tar upp om möjliga individuella energioberoendeskap. Bort från centraliserad fördummad kollektivism. Fram med ickeproprietär "individ-synergi", där "rädsla" byts ut med "liv". En stark individ/mindre grupp Vågar dela med sig och behöver således inte förlora sig i politiska och polemiska fruktlösa diskurser. Du är vad du ger.


http://water4gas.com

http://www.waterfuelcell.org/

http://mywater4gasengine.com/

http://www.byronnewenergy.com/wiki/i...itle=Main_Page

http://video.google.com/videoplay?do...ron+New+Energy

http://magistrala.cz/freeenergy/?p=13

http://www.overunity.com/index.php

Med alla dylika projekt likt ovan måste man såklart förhålla sig hälsosamt skeptisk. Charlataner och lurendrejare finns i alla läger. Skillnaden, kan man väl hoppas, ligger i det att inget eg säljs. Ett slags open source energy forum. Sista länken till Overunity, är perfekt exempel på det.

oscar berven

oscar berven 10-01-2008 02:35 PM

Re: Om "nya" energier och varför ensam är stark ... och ej per automatik, isolerad
 
Vem "tillverkar" energi? Ingen. Varken via kraftverk el fr explosiva bränslen el för all del sol och vind. Man "tappar in" på den. Utvinner den. Kanske kan man säga - kommer i synk och harmoni - med den, så att energiflöden blir ett faktum. Tyvärr är de vanligaste metoderna destruktiva och ur balans. Som jag nämt ovan, man utarmar resurserna och till på köpet tar ut överpriser. Något som utnyttjas exponentiellt. Vi behöver inte dessa eviga "hyror" och kostsam distribution, då vi kan förse oss själva med energi. Ett betydligt starkare nätverk dessutom i kontrast till centraliserad sådan.

Det är dags att se förbi beroendeskapet.

http://www.youtube.com/watch?v=SvB3PiPBozU

Mer om overunity, free energy och zeropoint känner säkert en hel del till på detta forum. George Green har ju visat litet och Steven Greers AERO, Gordon Novel, Ralph Ring, Marko Rodin, Tom Bearden mfl. Några mer lokala projekt någon vet om?

Som exempel, Tesla coil laborationer av gymnasieelever i Uddevalla ...

Leif Erlingsson har skrivit mycket om "nya" energier;

http://blog.lege.net/index.php?/arch...asikrisen.html

http://blog.lege.net/index.php?/arch...-i-fragan.html

aiwass322 10-01-2008 03:17 PM

Re: Om "nya" energier och varför ensam är stark ... och ej per automatik, isolerad
 
Hehe. Kidsen i Uddevalla är ju genier. Riktigt coolt! :yikes:
Tack för infon.

oscar berven 10-13-2008 09:38 PM

Re: Om "nya" energier och varför ensam är stark ... och ej per automatik, isolerad
 
"En värld av fri energi"

av Peter Lindemann, D.Sc.
översättning Jimmy Bergman, vissa stycken Leif Erlingsson

I_Am 10-14-2008 09:06 AM

Re: Om "nya" energier och varför ensam är stark ... och ej per automatik, isolerad
 
En aspekt om är värd att hålla i minnet är också EXERGI-begreppet, dvs kvaliteten i energin, eller hur anrikad en energiform är.

I ett hållbarhetsperspektiv skall man alltid försöka använda så låg exergi som möjligt. Med andra ord är det fullständigt idiotiskt att värma upp hus med den höga exergin i elektricitet, när man mycket bättre kan värma huset med spillvärme från människor och apparater och framförallt solinstrålningen.

Mycket löser sig med detta perspektiv, till exempel den idiotiska grundproblemet med värmeförluster via ventillation. Om man inte betalar något för värmen (solen är ju fortfarande gratis och din kroppsvärme är ju mest ditt eget och din frus problem) - så kan man tillåta sig att förlora en massa värme genom en bra och sund frånluftsventillation (med gratis självdrag förstås), osv osv.

Det som en massa ekologitomtar höll på med i sin skäggiga ensamhet under 70- och 80-talen kommer nu tillbaka som aktuella kunskaper. Bra tycker jag.

Xammy 10-14-2008 09:50 AM

Re: Om "nya" energier och varför ensam är stark ... och ej per automatik, isolerad
 
Jag vill hitta en bra billig enkel verkstad i Stockholmsområdet, där liktänkande energihungriga uppfinnare eller hobbyamatörer kan samlas och bygga zeropoint devices! :thumb_yello:

hör av er om ni är intresserade!

stiros 12-02-2008 02:43 PM

Re: Om "nya" energier och varför ensam är stark ... och ej per automatik, isolerad
 
Quote:

Originally Posted by oscar berven (Post 33023)
..... "ensam är stark" .........oscar berven

Hej allesammans, jag är "ny" på detta forum.!

Kommentar till "Ensam är stark".

Om den ensamme är "stark", då stämmer talesättet "Ensam är stark".
Om den ensamme är "svag", då stämmer inte uttrycket.
Om många "starka" slår sig samman, kan dessa bli mycket starkare än en ensam stark.
Om många "svaga" slår sig samman, kan dessa bli mycket svagare än en ensam svag.

Mvh stiros

oscar berven 12-03-2008 02:30 PM

Re: Om "nya" energier och varför ensam är stark ... och ej per automatik, isolerad
 
Om vi liknar styrka vid skönhet för en stund. En ensam skönhet blir inte mindre skön i jämförelse till en grupp skönheter. Vad du har är någonting helt annat och skall inte alls ställas i jämförelse mer-mindre el bättre-sämre.

Vad vi synergiskt än må skapa så är det alltså ett annat paradigm, inte högre-lägre, enkom en annan nivå.

Detta är mitt försök att tänka fritt från normer.

Det stora problemet som jag tycker mig se är inte att el om det finns svaga mänskor öht, utan att många står ovetandes om Att de är svaga för att sedan utnyttjas och kontrolleras av de som tror sig vara mindre svaga. Att veta om sina svagheter är sas styrkan.

Till **** blir det dock ofullständiga ordkullerbyttor så jag av****ar där.


All times are GMT. The time now is 09:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Project Avalon